🐖🎞 فال نوستراداموس 🎞🐖

0
31

🐖🎞 فال نوستراداموس 🎞🐖

📆تاریخ : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

🔮پیش گویى هاى امروز نوستراداموس

🎒 #فَروردین :🍑 اگر مجرد هستید, دل به عشقی می سپارید و با کسی نامزد می کنید.

🎒#اُردیبهشت :🍑سفر در پیش دارید. از همان سفرهای خاطره انگیز و به یاد ماندنی که خستگی و کسالت را از وجودتان خارج می کند. با روحیه ای شاد به استقبال این سفر بروید چون به آن احتیاج دارید.

🎒 #خُرداد :🍑مراقب امور مالی خود باشید. در صورتی کع مراقب باشید, پول خوبی نصیبتان می شود.

🎒 #تیر :🍑 زود از کوره در می روید و تندخو و عصبی شده اید. با این رفتار ممکن است دوستان و نزدیکان خود را برنجانید و از خود دور کنید. خونسردی خود را حفظ کنید.

🎒 #مُرداد :🍑 از چاپلوسی و ریاکاری بعضی از دوستان خود بهراسید. آنها با چرب زبانی و زرنگی می خواهند از شما سواستفاده کنند. اگر مراقب نباشید به دردسر و گرفتاری می افتید.

🎒#شهریور :🍑 به وصال می رسید. برای انجام کار بزرگی که در پیش دارید با دوستان خود متحد شوید. به تنهایی قادر به آن کار نیستید و شکبت می خورید.

🎒 #مِهر :🍑گوش به حرف و شایعات و بدگوییها ندهید. به دیگران حرفهای نیش دار پ طعنه آمیز نزنید. با کلام دلنشین می توانید دیگران را به سوی خود جلب کنید و به تقویت عشق و محبت بپردازید.

🎒 #آبان :🍑 خبرهای خوبی در رابطه با کار و حرفه خود دریافا خواهید کرد. در معامله ای که انجام داده اید منفعت می برید.

🎒 #آذر :🍑از قرض و بدهی خود نجات پیدا می کنید و حسابهایتان تسویه می شود. به آرامش خاطر می رسید. کارهایتان رونق می گیرد وبه سر و سامان می رسید.

🎒 #دِى :🍑به زودی از شما خواسته می شود که در یک عمل متهورانه شرکت کنید. شجاع باشید و به کمک دیگران بشتابید.

🎒 #بهمن :🍑سفر در پیش دارید. یا در فکر تغییر مکان زندگی خود هستید. این تغییر مکان برایتان خوشایند و خوش یمن است.

🎒 #اسفند :🍑اگر مجرد هستید نامزد می کنید. اگر متاهل هستید در زندگیزناشویی خود خوشبخت و سعادتمند می شوید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید