– شما محکوم هستید…

0
27
- شما محکوم هستید...
- شما محکوم هستید...

– شما محکوم هستید…
+ به مرگ؟!
– نه، به بدتر از مرگ.
+ بدتر هم مگه داریم؟
– شما محکومید به داشتن “آینده‌ای مبهم”.

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید