“عدم وابستگی”، بدان معنا نیست که مالک چیزی نباشی،

0
49
"عدم وابستگی"، بدان معنا نیست که مالک چیزی نباشی،

“عدم وابستگی”، بدان معنا نیست که مالک چیزی نباشی،

بلکه بدان معناست که چیزی مالک تو نباشد!!!

علی ابن ابیطالب (ع)

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید