🔹‏لیست حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد!

0
47
🔹‏لیست حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد!
🔹‏لیست حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد!

🔹‏لیست حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد!

آذروش با ۵۳ میلیون، علیخان زاده با ۴۴ میلیون و اکبرپور با ۲۸ میلیون تومان حقوق ماهیانه رکورد زدند!

+تازه این فقط اون مقداری هست که به اصطلاح دارن قانونی میگیرن..!

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید