وقتی چشمت را باز میکنی

0
26
وقتی چشمت را باز میکنی
وقتی چشمت را باز میکنی

وقتی چشمت را باز میکنی
میبینی بزرگترین ضربه ها
را همان هایی زده اند
که زمانی با چشم بسته و
از تهِ دل دوستشان داشته ای !

#هوشنگ_ابتهاج

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید