دوست داشتن

0
35
دوست داشتن
دوست داشتن

دوست داشتن
آدم ها را می توان
از توجه آنها فهمید،
وگرنه حرف را که
همه می توانند بزنند.

#پائولو_کوئلیو

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید