🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

0
38

🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

🥀🌛#متولیدن_مهر🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۲ %
🕯ستاره اقبال ۶۸ شرقی
💐فال : بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن.برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی،نه این که به دیوارها فکر کنی.

🥀🌛#متولدین_آبان🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۰ %
🕯ستاره اقبال ۶۰ جنوبی
💐فال : قبل از انجام هر کار مهمی، اول ببین
چه احساسی نسبت به انجام آن داری.
آیا آن کار را مهم می دانی؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟آیا به دیگران کمک می کند؟

🥀🌛#متولدین_آذر🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۹ %
🕯ستاره اقبال ۷۱ شمالی
💐فال : مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری.وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی.نشانه افسردگی نقاش آن تابلوست.رنگ های روشن، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.
هر کاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم شاد کنی.

🥀🌛#متولدین_دى🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۱%
🕯ستاره اقبال ۹۹ غربی
💐فال : زندگی مثل یک تاب است که هم می تــــــــــواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن.
اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی،لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد.
در زندگی هم هر بار که کاری را انجام می دهی،از انجام آن شگفتی احساس کن.


🥀🌛#متولدین_بهمن🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۴%
🕯ستاره اقبال ۸۱ شمالی
💐فال : عقاید را با حقایق اشتباه نکن.
حقیقت مانند دانه بادام است،
و عقاید پوسته آن دانه بادام هستند.
اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی،
باید پوسته را بکنی، تا خود دانه را ببینی.

🥀🌛#متولدین_اسفند🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۳%
🕯ستاره اقبال ۷۰ شرقی
💐فال : حرف حق را بپذیر و کاری به گوینده آن نداشته باش.همیشه این خصلت را در خودت داشته باش

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید