با دخالت دادن کودکتان در تصمیم گیری های ساده، استقلال و اتکا به خود را در او تقویت کنید.

0
54
با دخالت دادن کودکتان در تصمیم گیری های ساده، استقلال و اتکا به خود را در او تقویت کنید.
با دخالت دادن کودکتان در تصمیم گیری های ساده، استقلال و اتکا به خود را در او تقویت کنید.

با دخالت دادن کودکتان در تصمیم گیری های ساده، استقلال و اتکا به خود را در او تقویت کنید.

گاهی اوقات از او بخواهید لباس ها و خوراکش را خودش انتخاب کند.

👇

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید