خدا به انسان می گوید :

0
64
خدا به انسان می گوید :
خدا به انسان می گوید :

خدا به انسان می گوید :
من خانه هستم در بزن .
با هم چای میخوریم و گپ میزنیم
تو سبُک میشوی
و من نظرم را در مورد تو عوض میکنم
و کاری میکنم تا دلت دوباره گرم شود

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید