🔰خرید هوندا پایلوت ۲۰۰۶ در آمریکا با ۵هزار دلار (۶۳٫۷ میلیون تومان)

0
24
🔰خرید هوندا پایلوت 2006 در آمریکا با 5هزار دلار (63.7 میلیون تومان)
🔰خرید هوندا پایلوت ۲۰۰۶ در آمریکا با ۵هزار دلار (۶۳٫۷ میلیون تومان)

🔰خرید هوندا پایلوت ۲۰۰۶ در آمریکا با ۵هزار دلار (۶۳٫۷ میلیون تومان)

🔻کارکرد: ۲۰۰هزار کیلومتر
🔻حداقل حقوق ماهانه کارگر کارخانه در آمریکا: ۱۵۵۸ دلار

☑️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید