💓مهم نیست

0
28
💓مهم نیست
💓مهم نیست

💓مهم نیست
چهره تان چگونه یا وزنتان چقدراست
و چه اندازه آرایش میکنید
کسی که لیاقتتان را داشته باشد
شما را به خاطر درونتان
دوست خواهدداشت
زیبایی به خوش سیرتی است
نه به خوش صورتی

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید