💓مهم نیست

0
36
💓مهم نیست
💓مهم نیست

💓مهم نیست
چهره تان چگونه یا وزنتان چقدراست
و چه اندازه آرایش میکنید
کسی که لیاقتتان را داشته باشد
شما را به خاطر درونتان
دوست خواهدداشت
زیبایی به خوش سیرتی است
نه به خوش صورتی

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید