💞 احترامی که برای خودتان قائلید احترامیست که در آینده فرزندتان برای خودش وشما قائل خواهد بود.

0
9
💞 احترامی که برای خودتان قائلید احترامیست که در آینده فرزندتان برای خودش وشما قائل خواهد بود.
💞 احترامی که برای خودتان قائلید احترامیست که در آینده فرزندتان برای خودش وشما قائل خواهد بود.

💞 احترامی که برای خودتان قائلید احترامیست که در آینده فرزندتان برای خودش وشما قائل خواهد بود.

پس مشکلاتتان را در خلوت با همسرتان حل کنید و مقابل فرزندتان به هم بی احترامی نکنید.

👩‍⚕

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید