تنبیه بدنی کودکان مساوی با افت هوش!

0
22
تنبیه بدنی کودکان مساوی با افت هوش!
تنبیه بدنی کودکان مساوی با افت هوش!

تنبیه بدنی کودکان مساوی با افت هوش!

تحقیقات نشان داده افرادی که
بین سنین ۲ تا ۴ سالگی تنبیه
بدنی شده اند از افرادی که در
این سنین تنبیه بدنی را تجربه
نکرده اند، بهره هوشی کمتری دارند

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید