به طور متوسط افرادی که بیشتر می‌خندند، توانایی بیشتری برای تحمل دردهای جسمی و روحی دارند❗️

0
49
به طور متوسط افرادی که بیشتر می‌خندند، توانایی بیشتری برای تحمل دردهای جسمی و روحی دارند❗️
به طور متوسط افرادی که بیشتر می‌خندند، توانایی بیشتری برای تحمل دردهای جسمی و روحی دارند❗️

به طور متوسط افرادی که بیشتر می‌خندند، توانایی بیشتری برای تحمل دردهای جسمی و روحی دارند❗️

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید