🐷🕯 فال شمع 🕯🐷

0
9

🐷🕯 فال شمع 🕯🐷

📆تاریخ : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

🕯 #فَروردین :زندگی و آینده فرزند (فرزندان) شما بسیار درخشان خواهد بود و به خوشبختی و سعادت مورد نظر دست خواهید یافت.

🕯#اُردیبهشت :در کاری بیش از اندازه برخود سخت گرفته اید اگر در این مورد خاص آسان گیر باشی کارهایت به خوبی پیش خواهد رفت و به مقصود خود سریعتر خواهی رسید.

🕯 #خُرداد :در مورد مسئلع ای که احساس ناامیدی خستگی روحی دارید نگران و ناامید نباشید زیرا در حال برطرف شدن است.

🕯 #تیر :تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت و زندگی را با طعمی بسیار شیرین تر از قبل خواهید چشید.

🕯 #مُرداد :فردی در کنارتان یا نزدیکتانتان است به او کمک کنید تا نسبت به شما و مسائل اطرافش حس بهتری داشته باشد.

🕯#شهریور :در مسائل عشقی با دقت و مراقبت بیشتری عمل نمایید تا نتیجه مطلوب و دلخواه را بدست آورید.

🕯 #مِهر :فرصتهایی استثنایی در زندگی در پیش روی شما قرار خواهد گرفت که خودتان از آن بسیار تحجب خواهید کرد.

🕯 #آبان :انتظار روشن شدن مسئله یا مشکلی خانوادگی یا شغلی و یا مالی را دارید که با نتیجه ای مثبت به پایان خواهد رسید و آنچه را که در این باره انتظارش را داشته اید برای شما به خوبی تمام خواهد شد.

🕯 #آذر :یک پیغام عشقی از عشق خود دریافت خواهید داشت که از موفقیت عاطفی فراوانی برخوردار خواهید شد.

🕯 #دِى :در مسئله یا موضوعی با شخصی خردمند به مشورت خواهید پرداخت که نتیجه امیدوارکننده و مثبتی برای شما به دنبال دارد.

🕯 #بهمن :یک تلفن یا نامه بسیار خوشحال و شاد کننده از شخصی که به او علاقه مند هستید خواهید داشت.

🕯 #اسفند :به هدف و مقصودی که دارید روز به روز و لحظه به لحظه نزدیکتر خواهید شد.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید