نگذاریدقهرهایتان طولانی شود

0
6
نگذاریدقهرهایتان طولانی شود
نگذاریدقهرهایتان طولانی شود

نگذاریدقهرهایتان طولانی شود
نگذاریدبغض‌هاطوفان شود
نگذاریددلتان احساس سنگینی کند
هرچقدرهم که صدایتان بالارفت
اخمتان درهم شد
باحرفی، آغوشی،نگاهی
یک نقطه ‌پایان بگذارید

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید