🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖

0
41

🐖🔮 فال قهوه 🔮 🐖

📆تاریخ : جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

☕️#فروردین :🐾 صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار _ ریاست.

☕️#اردیبهشت :🐾 حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی.

☕️#خرداد :🐾 عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

☕️#تیر :🐾 آفتاب : سمبل دانش, هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

☕️#مرداد :🐾 تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

☕️#شهریور :🐾 جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیداکردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

☕️#مهر :🐾 پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

☕️#آبان :🐾 کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

☕️#آذر :🐾 قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود , با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید _ گرفتاری.

☕️#دی :🐾 هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی.

☕️#بهمن :🐾 عبادتگاه : نذر _ عبادت به جا نیامده _ حمایت پروردگار.

☕️#اسفند :🐾 پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید