🔰 مشکلات کولر خودرو؛ از زیر داشبورد سمت شاگرد صدا

0
45
🔰 مشکلات کولر خودرو؛ از زیر داشبورد سمت شاگرد صدا
🔰 مشکلات کولر خودرو؛ از زیر داشبورد سمت شاگرد صدا

🔰 مشکلات کولر خودرو؛ از زیر داشبورد سمت شاگرد صدای (فیس فیس) شنیده میشود، این صدا مربوط به جریان گاز و عبور آن از شیر انبساط میباشد، به تعمیرکار مجاز مراجعه و میزان گاز سیستم چک شود

#نکات_فنی

☑️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید