به خودتان، نوع لباسی ڪه می‌پوشید، ظاهر زندگی‌تان و دستپخت‌تان توجه ڪنید.

0
14
به خودتان، نوع لباسی ڪه می‌پوشید، ظاهر زندگی‌تان و دستپخت‌تان توجه ڪنید.
به خودتان، نوع لباسی ڪه می‌پوشید، ظاهر زندگی‌تان و دستپخت‌تان توجه ڪنید.

به خودتان، نوع لباسی ڪه می‌پوشید، ظاهر زندگی‌تان و دستپخت‌تان توجه ڪنید.

بی‌انگیزگی شما در رسیدگی به اوضاع خانه، خورد و خوراڪ و پوشش در همسرتان نیز تاثیر می‌گذارد.

💄👗☺️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید