☘ مهم نیست که آدم هاچگونه اند

0
8
☘ مهم نیست که آدم هاچگونه اند
☘ مهم نیست که آدم هاچگونه اند

☘ مهم نیست که آدم هاچگونه اند
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یانه
توسلام کن
سربه سردلشان بگذار
شیطنت کن بخند
مهم این است که توخوب باشی
روزی دلشان برای خوبیهایت
تنگ میشود باورکن

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید