آدم با احساسی باشید.

0
9
آدم با احساسی باشید.
آدم با احساسی باشید.

آدم با احساسی باشید.
آدم حساسی نباشید!

آدم حساس، چیزهای
کوچکِ بد را بزرگ می‌کند.

آدم با احساس، چیزهای
کوچکِ خوب را بزرگ می‌کند.

– فرهنگ هلاکویی

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید