آنجایی که باد نمی وزد

0
18
آنجایی که باد نمی وزد
آنجایی که باد نمی وزد

آنجایی که باد نمی وزد
آدمها دو دسته میشوند :
آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند
و آنهایی که میدوند
تا بادبادک بالا بماند

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید