افرادی که ریز مینویسند ، دارای شخصیت خجالتی ، درونگرا و دقیق هستند !

0
14
افرادی که ریز مینویسند ، دارای شخصیت خجالتی ، درونگرا و دقیق هستند !
افرادی که ریز مینویسند ، دارای شخصیت خجالتی ، درونگرا و دقیق هستند !

افرادی که ریز مینویسند ، دارای شخصیت خجالتی ، درونگرا و دقیق هستند !

کسانی که بزرگ مینویسند عاشق جلب توجه دیگران و برون گرا هستند !

متوسط نوشتن نشان دهنده سازگاری واعتدال فرد است…

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید