شهریورچه عاشقانه روزهایش

0
15
شهریورچه عاشقانه روزهایش
شهریورچه عاشقانه روزهایش

شهریورچه عاشقانه روزهایش
را ورق می زندتا برسد به پاییز
مجالی نیست باید رنگ ها را مهمان
برگ ها کردپاییز می آیدو باز شهریور
می ماندوعاشقانه هایش

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید