به دوران “پساقیمه” رسیدیم

0
25
به دوران
به دوران "پساقیمه" رسیدیم

به دوران “پساقیمه” رسیدیم

ناهار چی داریم؟
قیمه
شام چی داریم؟
قیمه
کی؟
قیمه
چی؟
قیمه

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید