وقتی زیرقولتان می‌زنید در واقع

0
18
وقتي زیرقولتان می‌زنید در واقع
وقتی زیرقولتان می‌زنید در واقع

وقتی زیرقولتان می‌زنید در واقع
اعتماد کودکتان را از بین می‌برید.

بنابراین اگر احتمالا خواسته کودک ازتوان شما خارج است به جای کلمه “قول می‌دهم” از “سعی خودم را می‌کنم” استفاده کنید.

👇
@noredideh

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید