از همه ناشکرى هایم خجالت کشیدم…

0
23
از همه ناشکرى هایم خجالت کشیدم...
از همه ناشکرى هایم خجالت کشیدم...

از همه ناشکرى هایم خجالت کشیدم…
وقتی پسر بچه فلجی را دیدم که می گفت:
#خدایا از تو ممنونم
که مرا در مقامی آفریدی
که هر کس مرا ببیند،
تو را #شکر می کند…

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید