گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

0
24
گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی
گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی

گرجان به جان من کنی جان وجهان من تویی
سیرنمیشوم زتو تاب وتوان من تویی

پاییز یعنی بوی نارنگی سبز 😍

🍃

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید