قصه ها هست ولی …

0
12
قصه ها هست ولی ...
قصه ها هست ولی ...

قصه ها هست ولی …
طاقت ابرازم نیست ..

#هوشنگ_ابتهاج

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید