نشسته‌ام به در نگاه میکنم…

0
20
نشسته‌ام به در نگاه میکنم...
نشسته‌ام به در نگاه میکنم...

نشسته‌ام به در نگاه میکنم…
دریچه آه میکشد…
تو از کدام راه میرسی؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود…
جوانیم در این امید پیر شد…
نیامدی و دیر شد…

#هوشنگ_ابتهاج

🍃🌺

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید