دل مرنجان

0
10
دل مرنجان
دل مرنجان

دل مرنجان
که زِ هر دل به خدا راهی هست!
هر که را هیچ به کف نیست
به دل آهی هست

#مولانا

🍂

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید