💕از کاسبی پرسیدند:

0
6
💕از کاسبی پرسیدند:
💕از کاسبی پرسیدند:

💕از کاسبی پرسیدند:
چگونه در این کوچه پرت و بی عابر کسب روزی میکنی؟

گفت:
آن خدایی که فرشته مرگش مرا در هر سوراخی که باشم پیدا میکند، چگونه فرشته روزیش مرا گم میکند…

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید