مواظب خوبی هایت باش

0
10
مواظب خوبی هایت باش
مواظب خوبی هایت باش

مواظب خوبی هایت باش
روزگار دلسوز کسی نیست
از احساس تو چنان تصویری می سازد
که هیچ چراغی
خانه دلت را روشن نمی کنــد.

#امیر_وجود

🍂

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید