کسانیکه مدام به دیگران تهمت میزنن اغلب کسانی هستن

0
5
کسانیکه مدام به دیگران تهمت میزنن اغلب کسانی هستن
کسانیکه مدام به دیگران تهمت میزنن اغلب کسانی هستن

کسانیکه مدام به دیگران تهمت میزنن اغلب کسانی هستن که دقیقا همون چیزی رو که به دیگران تهمت میزنن خودشون انجام میدن.
اینو یادت باشه.

گاه از سر خشم ،گاه از سر بی خیالی و بی قیدی
و گاه به دلیل تهاجم یک احساس،واژه هایی را به کار می بریم که به کار بردن آن ها جرم است.
احتیاط باید کرد.
حرمت هر کلمه، تنها هنگامی آشکار میشود که آن کلمه را در جایگاه راستین خودش به کار گیریم نه بر اثر لغزش ها.

یک عاشقانه آرام_نادرابراهیمی

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید