سلامتى اونى که برامون ٢۴ ساعت کار کرد

0
15
سلامتى اونى که برامون ٢٤ ساعت کار کرد
سلامتى اونى که برامون ٢۴ ساعت کار کرد

سلامتى اونى که برامون ٢۴ ساعت کار کرد
حقوقم نخواست
میگفت خوشبخت شی خستگیم در میره

مادر رو میگم…
به سلامتی مادر فرشته روی زمین ❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❣✨❣

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید