🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

0
14

🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

🥀🌛#متولیدن_مهر🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۶۷ %
🕯ستاره شما ۹۸ جنوبی (ونوس)
💐فال: تا خـــدا هست،
هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود
که نشود تحملش کرد !
شدنی ها را انجام بده
و تمام نشدنی هایت را به خـــدا بسپار …
کاهو و شیره و سکنجبین را باهم استفاده کنید، بسیار خوش خوراک و مقوی است.

🥀🌛#متولدین_آبان🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۵۳ %
🕯ستاره شما ۱۴۲ شرقی (پلوتو)
💐فال: دوست گرامی و عزیز دریافت کردن بدون بخشیدن ممکن نیست
تو نیز بخاطر “خدا “و از روی عشق ببخش
تا چیزها به طور معجزه آسا به تو بخشیده شود …
پسته خام را در هفته حتما مصرف کنید.

🥀🌛#متولدین_آذر🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۶۸ %
🕯ستاره شما ۱۲۱ جنوبی(مشتری)
💐فال: زندگی خوب در دو جمله خلاصه میشود:
لذت بردن از روزهای خوب
صبر کردن در روزهای بد …
با این دو همیشه زندگی خوبی خواهید داشت
زدن ادویه های تند به غذا موجب بیشتر شدن اشتها میشود

🥀🌛#متولدین_دی🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۶۳%
🕯ستاره شما ۷۸ جنوب شرقی (زحل)
💐فال: سه تجربه کارامد برای شما
هرگز شادی آدمها را از میزان خنده هایشان نسنجید
هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید
هرگز تحمل آدمها را از میزان ایستادگی شان تخمین نزنید …
در غذاهای خود از نمک خیلی کم استفاده کنید

🥀🌛#متولدین_بهمن🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۶۱%
🕯ستاره شما درجه ۶۵^ جنوبی (نپتون)
💐فال: زندگی مملو از لطافتهای خداوند است
بی گمان اگر گهگاه لمسشان نمی کنید
وفور آنها در پیرامون و یکنواختی دید شماست
با هر پلک زدن دید بهتری نسبت به اطراف پیدا کنید…
حتما از کرفس استفاده کنید، برای لاغری هم مفید است

🥀🌛#متولدین_اسفند🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۵۴%
🕯ستاره شما ۱۸۱^ شرقی (اورانوس)
💐فال: هر داشتی را به نداشته هایت نفروش
گاه اگر نداشته هایت را به دست آوری
حسرت داشته هایت را می خوری که ارزان فروختی …
آن زمان است که پشیمانی سودی ندارد.
قبل از خواب کمی شیر میل کنید

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید