چه بگویم

0
4
چه بگویم
چه بگویم

چه بگویم
نگفته هم پیداست..غم این دل مگریکی و دوتاست
#سالارعقیلی
#ترانه_گرافی
🎶

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید