🐖🎞 فال نوستراداموس 🎞🐖

0
31

🐖🎞 فال نوستراداموس 🎞🐖

📆تاریخ : جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

🔮پیش گویى هاى امروز نوستراداموس

🎒 #فَروردین :🍑نماد بزرگی و قدرت. با پشتیبانی و کمک دوستان قدرتمند خود می توانید بر مشکلات غلبه کنید. ارتباط خود را با دیگران گسترش دهید تا نیروی بیشتری پیدا کنید.

🎒#اُردیبهشت :🍑وضع مالی شما رو به بهبود می رود و به پول و ثروت می رسید. باید بسیار مراقب و هوشیار باشید در غیر اینصورت این موقعیت

🎒 #خُرداد :🍑به دردسر می افتید و گرفتار موضوعی می شوید. با تلاش و کوشس از گرفتاری بوجود آمده رهایی می یابید.

🎒 #تیر :🍑خوش شانسی و بخت و اقبال نیکپیی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

🎒 #مُرداد :🍑موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید. وضع کار و حرفه تان رو به رونق می گذارد و به رفاه دست می یابید.

🎒#شهریور :🍑نشانع ای از عدالت و انصاف. در رفتار و کارهای خود باید عدل و انصاف را رعایت کنید تا به نتیجه برسید.

🎒 #مِهر :🍑به زودی خبر خوشحال کننده ای دریافت خواهید کرد باعث هیجان و شادی تان می شود.

🎒 #آبان :🍑خبرهای خوبی در رابطه با کار و حرف خود دریافت خواهید کرد. در معامله ای که انجام داده اید منفعت می برید.

🎒 #آذر :🍑نماد فضولی و کنجکاوی بیش از حد. مراقب حرف زدن خود باشید و سفره دل خود را پیش هر کس باز نکنید چون ممکن است به ضرر شما تمام شود. کنی رازدار باشید.

🎒 #دِى :🍑نشان طول عمر. زندگی طولانی و توام با سلامتی خپاهید داشت. هرچند که همیشه باید مراقب سلامتی خود باشید و از خطر دوری کنید.

🎒 #بهمن :🍑از قرض و بدهی خود نجات پیدا می کنید و حسابهایتان تسویه می شود. به آرامش خاطر می رسبد. کارهایتان رونق می گیرد و به سر و سامان می رسید.

🎒 #اسفند :🍑برنامه ریزی شما ثمر می دهد و بالاخره به موفقیت می رسید. در معامله ای که سرمایه گذاری کرده بودید شانس می آورید و سود خوبی نصیبتان می شود.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید