دکتر_هلاکویی

0
19
دکتر_هلاکویی
دکتر_هلاکویی

#دکتر_هلاکویی
در ایران پدرها و مادرها مقابل فرزندشون همدیگر را نوازش نمی کنند و در آغوش نمی کشند و اینکار رو مقابل کودک زشت می دانند.
اما هنگام مشاجره رعایت فرزند را نمی کنند و مقابل او با هم مشاجره می کنند و فرزند چه بسا از داد و بیداد آنها به گریه می افتد

در ایران کودکان از کجا مهرورزی بیاموزند؟
نوازش و مهرورزی در رسانه ها ممنوع است
در مدرسه ممنوع است.
در خانواده ممنوع است…
پس ذهن کودک در ایران بیشتر از مهرورزی ، خشونت را می آموزد …

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید