برای جوان ماندن ذهن خود رافعال نگهدارید

0
22
براي جوان ماندن ذهن خود رافعال نگهدارید
برای جوان ماندن ذهن خود رافعال نگهدارید

برای جوان ماندن ذهن خود رافعال نگهدارید

فعالیتهایی مانند
آموختن یک زبان
حل کردن جدول کلمات می‌تواند ذهن شما را فعال نگه‌

سعی کنیدازامروزشماره تلفن نزدیکان را ازحفظ شماره گیری کنید

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید