بچه گریه میکند

0
27
بچه گریه میکند
بچه گریه میکند

بچه گریه میکند

✅مادر خلاق
به کودکش نگاه میکند و از او میخواهد تا علت بدخلقیش را بدون گریه بگوید

📛مادر غیر خلاق
دعوایش می‌کند.
پدر به مادر می‌توپدکه بچه رادعوا نکندوبه او رشوه میدهد

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید