🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

0
27

🌌🐷 نیمه دوم فال شبانه 🐷🌌

🥀🌛#متولیدن_مهر🌜🥀
💐میزان انرژی امروز شما ۶۷ %
🕯ستاره شما ۹۸ جنوبی (ونوس)
💐فال: بهترین راه برای اینکه با کسی احساس خوشبختی کنید این است که؛ یاد بگیرید چگونه به تنهایی احساس خوشبختی کنید، اینگونه حضور دیگران یک گزینه خواهد بود نه یک ضرورت.
قبل از خواب سیب میل کنید

🥀🌛#متولدین_آبان🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۵۳ %
🕯ستاره شما ۱۴۲ شرقی (پلوتو)
💐فال: همیشه این را بدان قوی ترین افراد کسانی نیستند که برنده میشوند، کسانی هستند که وقتی میبازند هرگز تسلیم نمیشوند.
بیشتر از غذاهای خانگی استفاده کنید.

🥀🌛#متولدین_آذر🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۶۸ %
🕯ستاره شما ۱۲۱ جنوبی(مشتری)
💐فال: وقتی به کسی بیشتر از آنچه سزاوارش هست بها میدهید بیشتر از آنچه که سزاوار شماست به شما صدمه خواهد زد.
عرق بیدمشک خواص بسیار بالایی دارد

🥀🌛#متولدین_دی🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۶۳%
🕯ستاره شما ۷۸ جنوب شرقی (زحل)
💐فال: روزی متوجه خواهی شد که مادیات آن قدرها هم مهم نیست،آنچیزی که اهمیت دارد سلامتی عزیزانی هستند که در زندگیتان حضور دارند.
میوه خود را در روز میل کنید.

🥀🌛#متولدین_بهمن🌜🥀

💐میزان انرژی امروز شما ۶۱%
🕯ستاره شما درجه ۶۵^ جنوبی (نپتون)
💐فال: به آدمهایی که از خوشحالی شما شاد می شوند،و از ناراحتی شما غمگین توجه ویژه ای داشته باشید،آنها سزاوار جایگاهی بالا در قلب شما هستند.
قبل از خواب یک لیوان چای میل کنید.

🥀🌛#متولدین_اسفند🌜🥀

💐میزان انرژی شما ۵۴%
🕯ستاره شما ۱۸۱^ شرقی (اورانوس)
💐فال: وقتی کسی با شما مثله یک گزینه رفتار میکند،با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش محدود شود.
بیشتر از هویج و کلم استفاده کنید

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید