برای رسیدن به آرامش

0
28
برای رسیدن به آرامش
برای رسیدن به آرامش

برای رسیدن به آرامش
دو چیز را ترک کن:

یکی اینکه بخواهی دائم در مورد دیگران قضاوت کنی
یکی اینکه بخواهی دائم مورد تأیید دیگران باشی

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید