هر وقت خواستی یک تغییر ماندگار

0
29
هر وقت خواستی یک تغییر ماندگار
هر وقت خواستی یک تغییر ماندگار

هر وقت خواستی یک تغییر ماندگار
توی زندگیت ایجاد کنی؛
به جای تمرکز کردن روی اندازه ی مشکلت، روی بزرگی خدا و بعدخودت تمرکز کن

دعا میکنم
مرغ آمین
بیاید و بر آرزوهایتان
آمین بگوید
دلواپسی درخیالتان نماند و
آرام باشید❤️

💟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید