🍇🌼 نیمه دوم فال روزانه حافظ 🌼🍇

0
12

🍇🌼 نیمه دوم فال روزانه حافظ 🌼🍇

🐷🔅فال حافظ امروز #مهرماهی ها🔅🐷

🔮شعر:
🌸ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
🍃محصول دعا در ره جانانه نهادیم
🌸در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
🍃این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

🔮تعبیر:
🔸هنوز در اول راهید. عجله نکنید. به مرحله ی بالای زهد و عقل نرسیده اید پس صبر کنید تا کارها خراب نشود و غم به دلتان راه پیدا نکند. مواظب دوستان خودتان باشید که گرگ هستند در لباس میش. آنها می خواهند بنیادتان را از بین ببرند و دل و دینتان را بگیرند و نگذارند به مقصود برسید پس عاقل باشید.

🐷🔅فال حافظ امروز #آبانی ها🔅🐷
‌‏
🔮شعر:
🌸نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
🍃عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
🌸ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
🍃چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

🔮تعبیر:
🔸تغییر و تحولات بسیار زیادی در زندگیت رخ می دهد. دوباره دلت جوان می شود. قدر سلامتی خود و اطرافیانت را بدان. ماه شعبان و رمضان فرصت بسیار خوبی است برای دعا و رسیدن به حاجات. بسیار خوش هستی چون همه چیز برایت آفریده شده است.

🐷🔅فال حافظ امروز #آذرماهی ها🔅🐷
‌‏
🔮شعر:
🌸عمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم
🍃روی و ریای خلق به یک سو نهاده‌ایم
🌸طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم
🍃در راه جام و ساقی مه رو نهاده‌ایم

🔮تعبیر:
🔸آفرین بر شما که در زندگیتان ریا و دورویی وجود ندارد و پایه و بنیاد زندگی را بر مبنای مهر و محبت گذاشته اید. اما چندی است که چشم به راه و منتظر خبری هستید. به عافیت و سلامت می رسید و مقامتان روز به روز بالاتر می رود. همیشه امیدوار باشید . چشم طلب فقط از خدا داشته باشید که او بشارت رسیدن حاجت و مراد را به شما می دهد.

🐷🔅فال حافظ امروز #دىماهی ها🔅🐷

🔮شعر:
🌸کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
🍃ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند
🌸قاصد منزل سلمی که سلامت بادش
🍃چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند

🔮تعبیر:
🔸قاصدی خوش خبر به سمت شما می آید که به همراه خود رسیدن به مراد و لطف یار را مژده می دهد. مدت درازی صبر کردید و از خدا طلب حاجت نموده اید. گوهری با ارزش به شما بخشیده اند سعی کنید آن را با کمال و جمال حفظ کنید.

🐷🔅فال حافظ امروز بهمن #ماهی ها🔅🐷

🔮شعر:
🌸سحرم دولت بیدار به بالین آمد
🍃گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
🌸قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
🍃تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

🔮تعبیر:
🔸بلند شو ببین که چگونه دشمنانت شکست خورده اند و غم هایت به پایان رسیده. مالی به تو می رسد که باعث می شود مشکلاتت حل شود. گرمای خوشبختی را حس می کنی و ابرهای تیره از آسمان دلت کنار می روند و تو پیروز و موفق می شوی.

🐷🔅فال حافظ امروز #اسفندی ها🔅🐷

🔮شعر:
🌸ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود
🍃وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود
🌸می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت
🍃کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود

🔮تعبیر:
🔸خوشحال باش که به مراد دل می رسی و کار و صنعت تو بالا می گیرد و زبانزد همه ی مردم می شوی. تو ره صد ساله را می خواهی یک شبه طی بکنی. مواظب آدم های شیطان صفت باش که می خواهند خرابت کنند. نعمت بسیاری به سویت روانه است. عمری دراز می کنی که سرشار از شادی و خوشی است.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید