⚛درمان_خانگی_اسهال⤵️

0
17
⚛درمان_خانگی_اسهال⤵️
⚛درمان_خانگی_اسهال⤵️

⚛#درمان_خانگی_اسهال⤵️

🔰↫ گلنار فارسی
🔰↫ پودر پوست انار
🔰↫ جوشانده مورد
🔰↫ پختن برنج با روغن قلوه پی (شحم)

📚#استاد_تبریزیان

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید